Barion Pixel Vásárlási feltételek

Üzleti feltételek
Üzleti feltételek

Általános szerződési feltételek

Az IDENT NSSB Informatikai és Kereskedelmi Kft.

internetes üzletének Általános Szerződési (Vásárlási) Feltételei és Adatvédelmi Szabályzata (az „Általános Szerződési Feltételek”)

1. Az Általános Szerződési Feltételek célja

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az IDENT NSSB Informatikai és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban:
a „Szolgáltató”) által üzemeltetett honlapon (ident.hu) internetes üzletben (a „Webshop”) történő vásárlás (ideértve
a Webshop működésével, a megrendelésekkel és a teljesítéssel kapcsolatos szabályait, továbbá a vásárlót megillető jogokat).

1.2 A Webshopon keresztül a felek termékek (ingó dolgok) egyedi adásvételére vonatkozó szerződéseket kötnek. Az egyes adásvételi szerződések határozott
időre, mégpedig a vevő (vásárló) által megrendelt termékek tulajdonjogának átruházására jönnek létre, ide nem értve a Szolgáltató nem, késedelmes vagy
hibás teljesítéséből, szerződésszegéséből származó, vevő igényérvényesítésére nyitva álló határidőket.

1.3 A Webshopon keresztül történő áruvásárlás esetén jellemzően olyan adásvételi szerződés jön létre, amelyet a szerződés szerinti termék nyújtására
szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő
felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt, azaz olyan eszközt, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése
érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére, alkalmaznak. A Webshop tekintetében ilyen, a távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz az
elektronikus, internetes kapcsolat, amely a felek által üzemeltetett számítógépes eszközökön keresztül zajlik.

1.4 Az Általános Szerződési Feltételeket a Szolgáltató távollevők között több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a távollevők közreműködése nélkül
előre határozta meg, azt a felek egyedileg nem tárgyalták meg.

1.5 Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Webshopnak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket, és
kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A
felhasználók a Webshop használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a Webshop használata során az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései irányadóak. A
Webshop bármilyen módon történő használata esetén – ideértve azon megtekintéseket, amelyek nem zárulnak vásárlással – az Általános Szerződési Feltételek
rendelkezései az irányadóak.

1.6 Az Általános Szerződési Feltételek elektronikus formában létező, magyar nyelven készült okirat, és az ennek alapján létrejövő jogviszonyokkal vagy a
Szolgáltató tevékenységével kapcsolatosan magatartási kódexekre nem utal, mivel a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
szóló törvény szerinti magatartási kódex a Szolgáltató tevékenységére nem vonatkozik.

1.7. Ahol az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései „fogyasztó”-t említ, ott a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 8:1.§ értelmező rendelkezései alapján
fogyasztóként olyan természetes személy értendő, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

2. A Szolgáltató adatai

cégnév:

IDENT NSSB Informatikai és Kereskedelmi Kft.

székhely (postai cím is):

1141 Budapest, Jeszenák J. u 18.

nyilvántartó bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám:

01-09-076663

adószám:

10552278-2-42

adatvédelmi nyilvántartásbeli azonosító:

……………………

ügyfélszolgálat telefonszáma:

06/1 221-1090

ügyfélszolgálat elektronikus levelezési cím:

mail@ident.hu

szerződés nyelve:

magyar

személyes átvételi lehetőség:

nem áll rendelkezésre

a megrendelések feldolgozása:

a személyes feldolgozás munkanapokon, 09:00 – 17:00 óráig történik, automatizált eszközökkel – a tervezett és nem tervezett leállások
kivételével – 7*24 órában

a megrendelések teljesítésének átlagos ideje:

3 munkanap

Webshop tárhelyszolgáltatójának adatai

cégnév: Bohemiasoft s.r.o.

székhely (postai cím is): Rudolfovská tř. 247/85 PSČ 37001 České Budějovice

ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 1 701-0252

ügyfélszolgálat elektronikus levelezési cím: info@eshop-gyorsan.hu

3. A Szállító adatai

cégnév:

P D S Hungary Kft

székhely (postai cím is):

1163 Budapest, Sasvár u. 14.

nyilvántartó bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

cégjegyzékszám:

01-09-932044

adószám:

14664632-2-42

 

4. A Webshop működése

4.1 Bár a Webshop mind belföldről, mind külföldről elérhető az interneten keresztül, a Szolgáltató azonban kizárólag a Magyarország területére címzett
megrendeléseket fogad el. A Szolgáltató Magyarország területén kívüli kiszállítást nem vállal, minden ilyen címre történő megrendelés érvénytelennek
tekint.

4.2 A Webshop vásárlói nagykorú, cselekvőképes természetes személyek vagy jogi személyek lehetnek.

 

5. A termékek

5.1 A Webshopban a Webshop aloldalain részletes termékismertetővel ellátott termékek vásárolhatók meg.

5.2 A Webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a forgalmazott termékek nevét, leírását, a termékekről, vagy azok csomagolásáról fotót jelenít meg. A
termékek adatlapján megjelenített képek – figyelemmel a gyártási folyamatra – eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szolgálnak. Nem vállalunk
felelősséget a Webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

5.3 A termékek a Szolgáltatótól a Webshopon keresztül internetes, csomagküldő kereskedelem keretén belül vásárolhatók meg, amely során a megrendelt
terméket a Szállító kézbesíti a vevő részére. A Szolgáltató olyan ügyfélkapcsolati pontot, ahol a termékek személyes megvásárlására vagy a megvásárolt
termékek személyes átvételére lehetőséget biztosítana, nem működtet.

 

6. A vásárlás menete

6.1 A Webshopban történő vásárlás regisztrációhoz nem kötött. A vásárló ugyanakkor a vásárlás folyamata során – saját döntése alapján – létrehozhat olyan
felhasználói fiókot, amelyben a vásárlás során megadott személyes adatai eltárolásra kerülnek. A felhasználói fiók létrehozása könnyebbséget jelent a
Webshopban történő ismételt vásárlások során; ekkor a fiókba történő bejelentkezés esetén személyes adatait nem kell ismételten megadni.

6.2 A felhasználói fiók létrehozása során egy azonosítót és jelszót kell megadni, amelyek a későbbiekben Önt kellően azonosítják. Javasoljuk, hogy a jelszó
legalább 8, de legfeljebb 16 karakterből álljon, kis és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket is tartalmazzon. Nem javasoljuk könnyen kitalálható
vagy személyéhez kötődő jelszó használatát. Amennyiben a felhasználói jelszavát elfelejti, a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címére
egyszer használható belépési jelszót küldünk, amely segítségével elfelejtett jelszava helyett újat tud megadni. A Szolgáltató a jelszavakat hozzá nem
férhető, titkosított formában tárolja, így az eredeti jelszót a vásárló részére nem tudja visszafejteni és megadni.

6.3 Ha a felhasználói fiók kialakításának folyamán meggondolja magát, és törli a Kosár tartalmát, bármikor visszaléphet a Webshop főoldalára, az addig
beírt adatai törlődnek.

6.4 A vásárlás során a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsájtania azokat az adatokat, amelyek a rendelés teljesítéséhez, számla kiállításához, illetve a
termék kiszállításához szükségesek. Ezek közé az adatok közé tartoznak elektronikus elérhetőségei is, pl. az elektronikus levelezési címe és telefonszáma.

6.5 A vásárlás során a Webshopban található termékek közül a megvásárolni kívántakat kiválasztja, beállítja a termékek darabszámát, majd a „Kosárba rakom”
gombra kattintással ezeket megrendelésre kijelöli. Ekkor a megvásárlásra kerülő termékeket felsoroló oldalra (ún. „Kosár”) jut, ahol vásárlásának aktuális
állapotát ellenőrizheti. Itt mód van a kiválasztott termék Kosárból való törlésére („Törlés” ikon), mennyiségének módosítására, illetve a „Vásárlás
folytatása” gombra kattintással a Webshop felületére való visszatérésre és további termékek vásárlására úgy, hogy a Kosárban már elhelyezett termékek nem
törlődnek. A vásárló a vásárlási folyamat során a „Kosár” ikonra kattintással a megvásárolni kívánt termékek listáját bármikor megtekintheti.

6.6 Ha a vásárlást befejezte, a „Kosár” tartalmát a „Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával véglegesítheti. Ekkor Ön a „Pénztár”-ba kerül átirányításra,
ahol, ha nem a felhasználói fiókjával lépett be, a bejelentkezést megteheti, ha felhasználói fiók nélkül kíván vásárolni, a megrendelés teljesítéséhez
szükséges személyes adatait megadhatja. Itt nyílik lehetősége arra is, hogy a fizetési módok közül válasszon, illetve amennyiben meggondolta vásárlási
szándékát, a vásárlástól az oldal elhagyásával elálljon. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintva a megrendelése véglegesítődik és a választott fizetési
módnak megfelelő fizetési szolgáltató oldalára kerül átirányításra, ahol kérjük, hogy kövesse a megfelelő utasításokat. Amennyiben utánvétes fizetés
választott, további teendője a kézbesítő jelentkezéséig nincs. Ha banki utalást vagy bankkártyás fizetést választott fizetési módként, kérjük, hogy a
fizetési szolgáltató oldalán lévő utasítások alapján teljesítsen fizetést.

6.7 A megrendelés elküldésével fizetési kötelezettsége keletkezik. Kérjük, kizárólag abban az esetben rendelje meg a termékeket, amennyiben ki tudja
fizetni annak árát és a 11. Fejezetben részletezett kapcsolódó költségeket. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetén, az újra küldését kizárólag a
termékek ellenértékének és a kapcsolódó költségek és díjak előre történő átutalása – kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani.

 

7. A megrendelések feldolgozása és teljesítése

7.1 A megrendelések feldolgozása részben személyes közreműködéssel, részben pedig automatizált adatfeldolgozás útján történik. A megrendelések személyes
feldolgozás munkanapokon, 09:00 – 17:00 óráig történik, az automatizált eszközökkel történő feldolgozás pedig – a tervezett és nem tervezett leállások
kivételével – 7*24 órában. A megrendelések leadására 7*24 órában van lehetőség, ide nem értve a tervezett és nem tervezett leállások idejét.

7.2 A megrendelését megadott elektronikus levélcímén e-mail formában visszaigazoljuk. A vásárlás folyamata a visszaigazoló e-mail kézbesítésével
befejezett. Kérjük, amennyiben ezt a visszaigazolást legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg (és az e-mail elektronikus levelezési rendszerében a kéretlen
reklámlevelek (ún. spam) közé sem került automatikusan elhelyezésre), ezt elérhetőségeink valamelyikén jelezze. A Szolgáltató kizárja felelősségét a
visszaigazolás a vásárló által megadott adatok pontatlanságából vagy a levelezési rendszerének telítettségéből eredő kézbesíthetetlenségéért.

7.3 Ha Szolgáltató szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, erről a
megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja, valamint vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül visszatéríti.

7.4 A Szolgáltató nem vállal felelősséget az egyes termékek műszaki jellemzőinek, ismertetőinek, leírásainak a gyártó, vagy rajta kívül álló okok miatti
előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására, amennyiben az említett
változások miatt a megrendelést nem vagy nem a megrendelés szerint képes teljesíteni. A megrendelés részben történő teljesítésére kizárólag a vásárlóval
történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén a vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de
legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

7.5 Adott munkanapon 17:00 óráig beérkezett megrendeléseket a Szolgáltató a 7. és 8. Fejezetben foglaltak figyelembevételével legkésőbb a megrendelést
követő 3 munkanapon belül teljesíti kivéve, ha az rajta kívül álló okokból nem lehetséges.

 

8. A termék kiszállítása

8.1 A termék(ek)et minden esetben kiszállítással juttatjuk el Önnek. A termék(e)k személyes átvételére nincs lehetőség.

8.2 A kiszállítást a Szolgáltatóval szerződött Szállító végzi. A Szolgáltató által átadott árut a Szállító kiszállítja a vásárló által megadott címre,
leellenőrzi a szükséges vásárlói adatokat, az áru ellenértékét – utánvétes fizetés esetén – átveszi. A Szállító tevékenységét az adatok tárolása,
feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

8.3 Kiszállítást az ország teljes területére lehet kérni. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet
a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

8.4 A szállítási és kezelési költség, melynek összege bruttó 2540,-Ft, azaz kettőezer ötszáznegyven forint megrendelésenként átalányként kerül
kiszámlázására Önnek, az esetleges ezen felüli költségeket a Szolgáltató viseli. A szállítási és kezelési költség összege magában foglalja a termék
bármely, magyarországi címre történő kiszállításának díját és a kezelési költségeket is. Budapesti cím, továbbá bruttó 127.000 Ft, azaz százhuszonhétezer
Ft megrendelési összeg esetén kiszállítási díjat nem számítunk fel.

8.5 A termék(ek)et kiszállításra a megrendelés visszaigazolását követő napon, de legkésőbb a fizetendő pénzösszeg bankszámlánkon történő jóváírását
követően adjuk át a szállítást végző partnerünknek. Kérjük, figyelje a megrendelését visszaigazoló levelünket, mert abban eltérő teljesítési határidőt
jelölhetünk meg (pl. ideiglenes készlethiány esetén).

8.6 A kiszállításra munkanapokon 8:00 – 17:00 között kerül sor. Kérjük, szállítási címként a megrendelés folyamata során olyan címet adjon meg, ahol a
termék átvétele folyamatosan biztosított.

8.7 Amennyiben az első kézbesítési kísérlet sikertelen, Szállító értesítést követően felveszi Önnel a kapcsolatot, és előzetesen egyeztetett időpontban
újból kiszállítja a csomagot. Két sikertelen kézbesítési kísérletet követően ismételt kézbesítést csak a sikertelen kézbesítés miatt felmerülő összes
költség megfizetését követően kíséreljük meg. A kézbesítés Ön érdekkörében felmerült sikertelensége esetén a megrendelt termék(ek) vételárát, illetve az
egyéb megfizetett költségeket nem térítjük vissza.

8.8 A jótállási jegy (amennyiben a termékre a Szolgáltató vagy más személy jótállást vállalt vagy a jótállás nyújtására jogszabály alapján köteles) a
csomaggal együtt kerül Önnek átadásra.

8.9 Kérjük, hogy a csomagot kézbesítéskor a Szállító jelenlétében vizsgálja meg, amennyiben a termékeken, csomagoláson sérülést észlel, kérje erről
jegyzőkönyv felvételét. Sérült csomag vagy termék átvételére a vásárló nem köteles. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli panasz elfogadására a Szolgáltató nem
köteles.

9. Szerzői jog

9.1. A Webshop és az azon található tartalmak a szerzői jog védelme alatt állnak, az azzal kapcsolatos vagyoni jogok gyakorlására a Szolgáltató
kizárólagosan jogosult.

9.2. A Szolgáltató fenntart magának minden jogot a Webshop, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak (ideértve az ott található képeket,
szövegeket, dokumentumokat is) tekintetében. Tilos a Webshopon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása,
feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

9.3. A Szolgáltató előzetes – azonban se nem kizárólagos, se nem átruházható – írásbeli felhasználási engedélyt ad ahhoz, hogy a Webshopon megjelenő
tartalmakat eredeti formában, kizárólag saját használat céljára a felhasználó számítógépére letöltse, ott rögzítse, illetve kinyomtassa, de nem arra, hogy
harmadik fél számára bármilyen formában hozzáférhetővé tegye. Ez a felhasználási engedély kizárólag a weboldalak egy eredeti példányának kezelését, illetve
annak archiválását teszi lehetővé.

10. Fizetések, fizetési feltételek

10.1. A távollévők közötti kommunikáció költségei (elektronikus adatkapcsolat, telefonhívások díja) minden esetben azt a felet terheli, amelynél ez a
költség felmerült.

10.2. Az adásvétellel kapcsolatosan a vevőt terhelő költségek (i) a termék vételára, és (ii) a szállítási és kezelési költség. A Szolgáltató egyéb
költséget vagy díjat a vevővel szemben nem érvényesít.

Készpénzkímélő fizetési eszköz használata esetében a vevőt banki díjak és költségek terhelhetik.

A szállítási és kezelési költséget a jelen Általános Szerződési Feltételek 8.4 pontja tartalmazza.

10.3. A termékek általános forgalmi adót is tartalmazó vételára termékenként, az adott termék után kerül feltüntetésre.

10.4. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

10.5. A Webshopban található termékek vételára, valamint a szállítási és kezelési költség minden esetben magyar forintban kerülnek meghatározásra és
tartalmazzák az alkalmazandó általános forgalmi adóösszegét is.

10.6. A Szolgáltató a vásárlással kapcsolatosan a vevőtől letétet vagy pénzügyi biztosítékot nem kér és nem fogad el.

10.7. A termék megvásárlásával kapcsolatosan a vételár kiegyenlítésére – a Szolgáltató útján vagy közreműködésével – fogyasztói kölcsön nem vehető igénybe.

10.8. A számviteli és adójogszabályoknak megfelelően és az általuk előírt adattartalmú számlát a Szolgáltató a vásárló által megjelölt elektronikus
levelezési címre küldi meg elektronikus számla formájában.

10.9. A vevő az általa fizetendő végösszeget utánvéttel, a Szállító részére köteles megfizetni a megrendelt termék vételárát, valamint a szállítási és
kezelési költséget a termék átvételével egyidejűleg.

10.10. Amennyiben Ön a bankszámlára történő utalást választja, az előre fizetést jelent. Ez esetben az utaláshoz szükséges adatokról a Webshop rendszere
fogja Önt tájékoztatni, amely alapján a fizetést teljesíteni tudja. Amennyiben a Webshop tájékoztatójában szereplő fizetési határidőn belül nem egyenlíti
ki a tájékoztatóban feltüntetett összeg(ek)et, a megrendelését töröljük.

10.11. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

11. Az elállási jog

12.1. A Webshopban megrendelt termékekre vonatkozó szerződéstől a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló (i) a szerződés megkötésétől a termék
átvételéig bármikor, illetve (ii) a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) munkanapon belül elállhat. Amennyiben eddig az időpontig írásbeli
megerősítést (visszaigazolást) nem kapott a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló, elállási jogát a megerősítés kézhezvételétől számított 14 nap
elteltéig gyakorolhatja.

12.2. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárlót az elállással kapcsolatosan indokolási kötelezettség nem terheli.

12.3. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló nyilatkozatát a
jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú Mellékletében szereplő minta felhasználásával vagy egyértelmű kijelentés formájában a határidő lejárta előtt
a Szolgáltató bármely ügyfélkapcsolati pontjára (ideértve a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett székhelyét, ügyfélszolgálati
telefax számát, illetve ügyfélszolgálati elektronikus levelezési címét) elküldi. Az elállás elektronikus levél formájában is elküldhető. Az elektronikus
úton megküldött elállást a Szolgáltató a megküldést követően haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolja.

12.4. Elállás esetén a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló köteles az elállással érintett terméket a Szolgáltató részére, annak jelen Általános
Szerződési Feltételekben feltüntetett székhelyére visszajuttatni. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló köteles a terméket indokolatlan késedelem
nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül,
ha a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt
a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeket, de ezenfelül egyéb költség nem terheli.

12.5. A Szolgáltató köteles a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14
(tizennégy) napon belül visszatéríteni, ideértve a szállítási és kezelési költséget is. Termék adásvétele esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a
vételár visszafizetését, amíg a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy
azt a Szolgáltató részére visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet
során alkalmazott fizetési módot alkalmazza, kivéve, ha a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten
hozzájárul.

12.6. A Szolgáltató követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló
kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

13. Szavatosság és jótállás

13.1. Jótállás

13.1.1. A Szolgáltató a termékekre szerződéses jótállást vállalhat vagy a termékre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezési szerint kötelező jótállás vonatkozhat. A Webshopban a termékeknél feltüntetésre kerül, hogy a termék
szerződéses és/vagy kötelező jótállás alá esik-e.

13.1.2. A kötelező jótállás tartama 1 (egy) év. A gyártó saját döntése alapján ennél kedvezőbb jótállási időt is vállalhat, ez esetben a jótállás tartamára
az lesz az irányadó.

13.1.3. A jótállás részletes feltételeit az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza.

13.1.4. A Szolgáltató jótállás esetén köteles a jótállás időtartama alatt a jótállást keletkeztető jognyilatkozatban vagy jogszabályban foglalt feltételek
szerint helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés (azaz a termék vásárlónak
történő átadása) után keletkezett.

13.1.5. A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

13.1..6. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

13.1.7. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A jótállási határidő a termék vásárló részére történő átadásával, vagy ha az üzembe
helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult
felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is
érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

13.1.8. A jótállásból eredő igények a jótállási jeggyel érvényesíthetők. Jótállási jegy hiányában a jótállási igények érvényesítésének feltétele, hogy a
Szolgáltató elmulasztotta a jótállási jegy fogyasztó részére történő átadását, de a vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

13.2. Kellékszavatosság

13.2.1. A vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben a Ptk. szabályai szerint kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

13.2.2. A vásárló által – választása szerint – a Szolgáltatóval szemben a következő kellékszavatossági igényeket érvényesítheti: (i) kijavítást vagy (ii)
kicserélést, kérhet, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez
képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti (iii) az ellenszolgáltatás
arányos leszállítását vagy (iv) a hibát a vállalkozás költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy (v) – végső esetben – a
szerződéstől is elállhat.

13.2.3. A vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt
volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

13.2.4. A szavatossági igényt a termék minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte.

13.2.5. Ha a jogosult a szavatossági igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági
igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

13.2.6. Ha a termék meghibásodásában a vásárló terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével
felmerült költségeket közrehatása arányában a vásárló köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a
Szolgáltató e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

13.3. Termékszavatosság

13.3.1. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló a hibás termék gyártójával szemben a Ptk. szabályai szerint termékszavatossági igényt érvényesíthet.
A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a
gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

13.3.2. A termékszavatosság körében a fogyasztó azt követelheti, hogy a gyártó (vagy a forgalmazónak minősülő Szolgáltató) (i) a termék hibáját javítsa ki,
vagy (ii) – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

13.3.3. Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót
terheli.

13.3.4. A gyártó akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

(a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;

(b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy

(c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

13. 4. A vásárló kellékszavatossági igénye 1 (egy) év, a Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló kellékszavatossági igénye a teljesítéstől (a termék
vásárlónak történő átadásától) számított 2 (két) év alatt évül el.

13.5. Jótállási, kellék- és termékszavatossági igények egymás mellett párhuzamosa, egyidőben nem érvényesíthetők.

13.6. A jótállási, illetve szavatossági idő alatt felmerült, jótállás vagy szavatosság körébe tartozó hibákat a Szolgáltatónak (termékszavatosság esetén a
gyártónak is) költségmentesen ki kell javítania, kicserélni vagy újra szolgáltatni a terméket.

13.7. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek kellékszavatosság esetén a Szolgáltatót, termékszavatosság esetén a gyártót (vagy a
forgalmazónak minősülő Szolgáltatót) terhelik.

13.8. A vásárló a jótállási és szavatossági igényeit a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a Szolgáltatóval (vagy termékszavatosság esetében a
gyártóval, ha igényét a vásárló vele szemben kívánja érvényesíteni) közölni. A Ptk. szerinti fogyasztónak minősülő vásárló és Szolgáltató közötti szerződés
esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

 

14. Az adatkezelés

14.1. A Szolgáltató elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, különös tekintettel a vásárlók információs önrendelkezési
jogának tiszteletben tartására. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési
intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja

14.2. A vásárló felelőssége, hogy az Általános Szerződési Feltételekben részletezett adatkezelési szabályokat megismerje. A vásárló a megrendeléssel – a
jelen Általános Szerződési Feltételek részeként – kijelenti, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatót megismerte, ennek alapján
önkéntesen és szabad elhatározásából döntött a Webshopban történő vásárlás mellett, elfogadva a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

14.3. A Webshopban történő vásárlás során a Szolgáltató a vásárló személyes adatait kezeli. A Szolgáltató különleges adatnak minősülő személyes adatot
(faji eredetre, nemzetiséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdek­képviseleti szervezeti
tagságra, szexuális életre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, továbbá bűnügyi előéletre vonatkozó személyes adat) egyáltalán nem kezel. A személyes
adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, adatszolgáltatása.

14.4. Amennyiben a vásárló nem regisztrál felhasználói fiókot, illetve a vásárlást a megrendelés véglegesítése előtt abbahagyja, az esetleg már
szolgáltatott személyes adatai nem kerülnek elmentésre. A felhasználói fiók törlését – kivéve a már teljesült megrendelések adatait, amelyekkel kapcsolatos
adatmegőrzési határidőket a számviteli és adójogszabályok tartalmazzák – követően a vásárló személyes adatai törlésre kerülnek, a felhasználói fiók
törlését a Szolgáltató az adatkezelési hozzájárulás visszavonásaként értelmezi.

14.5. A Szolgáltató a vásárlók személyes adatait automatizáltan, elektronikus formában kezeli, az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe;
személyes adatot harmadik személynek csak a jelen Általános Szerződési Feltételekben írtak szerint ad át. Az adatkezelés helyszíne Magyarország, a
Szolgáltató mindenkori székhelye.

14.6. A Szolgáltató a személyes adatokat egyrészt a megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgáláshoz, számlázás céljára kezeli.

14.6.1. A vásárló a megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgálás, számlázás céljára szükséges személyes adatait a vásárlás során teljes körűen és valósan
köteles megadni. Ezek a személyes adatok a következők:

(a) vezetéknév, keresztnév, illetve cégnév;

(b) lakcím, illetve székhely;

(c) kézbesítési (szállítási) cím;

(d) elektronikus levelezési cím;

(e) vezetékes és/vagy mobil telefonszám.

(f) számlázási cím

A Szolgáltató felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a szerződés teljesítésével a megadott személyes adatok meghatározott körének (név és lakcím) kezelése a
számviteli (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bek.) és adójogszabályok alapján kötelező, ennek időtartama 8 (nyolc) év. A törvény által
meghatározott adatkezelés miatt ezen adatok törlésére az érintett kérelme esetén sincs jogi lehetőség.

14.7. A Szolgáltató a 14.6 pontban írtakon túl a tranzakcióhoz, illetve a megrendeléshez kapcsolódó adatokat az ügyfél által megadott adatokat, továbbá, a
tranzakció dátuma, ideje, összege, a felhasználó IP címe (amennyiben lehetséges), adatokat is rögzíti és tárolja rendszereiben. Az adatkezelés célja a
vásárlói élmény fokozása, illetve a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése. Az adatkezelés tartama az adat keletkezésétől
számított 30 (harminc) nap.

14.8. A Szolgáltató a Webshop meglátogatása során ún. cookie-kat, névtelen azonosítókat (karaktersorozatból álló kisméretű fájl) helyezhet el számítógépén.
A cookie-k segítenek a szolgáltatás biztosításában, esetenként a cookie-k hiányában a vásárlás, illetve a Webshop teljes körű használata nem biztosítható.
A cookie-k használatával a Webshop nyomon tudja követni beállításait, látogatásait és „emlékszik” az oldal korábbi látogatására, amely a honlap használatát
felhasználó barátabbá teszi. A böngészőjének beállításaiban lehetősége van a cookie- fogadását letiltani, illetve a már elhelyezett cookie-kat a cache
kiürítésével véglegesen törölni. A cookie-k törlésével a Webshop korábbi egyedi beállításai (pl. jelszó megjegyzése, nyelvi beállítások), preferált
információk elvesznek, illetve a lap megjelenítése lassulhat.

14.9. A vásárló a személyes adatai kezeléséről való tájékoztatását, személyes adatainak törlését, zárolását, helyesbítését vagy kiegészítését a vásárló a
regisztrált felhasználói fiókjában, ennek hiányában a Szolgáltató kapcsolattartási pontjai kérheti. Ezt a kérelmét a vásárló ingyenesen, minden díjfizetési
kötelezettség nélkül terjesztheti elő. Amennyiben a vásárló által megadott adatkör tekintetében jogszabály kötelezően adatkezelési kötelezettséget,
adatmegőrzési határidőt nem határoz meg, a Szolgáltató az érintett személyes adatait törli. A vásárló személyes adatainak kezeléséről való tájékoztatása
akkor ingyenes, ha az érintett a tárgyévben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be a Szolgáltatóhoz, egyébként a
tájékoztatás költségtérítés ellenében biztosított. A Szolgáltató a vásárlók személyes adatokkal kapcsolatos megkereséseit legkésőbb 30 (harminc) napon
belül megválaszolja.

14.10. A Szolgáltató az adatkezelését az adatbiztonsági elvárásoknak való megfeleléssel teljesíti. Ebben a körben megteszi mindazon technikai és szervezési
intézkedéseket, valamint kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi követelmények teljesüléséhez szükségesek.

14.11. A 14.6.1-es pontban foglalt személyes adatokat – és utánvét esetén a fizetendő összeget – a Szolgáltató átadja a szállítást végző cégnek (ld. 3-as
Fejezet). Az adatátadás és adatkezelés célja a vásárlói megrendelés teljesítése, a termékek kézbesítése, a tranzakciók visszaigazolása.

14.12 A Szolgáltató a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt. Az egyedi azonosításra alkalmatlan
adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra. A Szolgáltató rendszere a vásárlók aktivitásáról
adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a vásárlók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy
szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

15. Panaszkezelés, jogviták

15.1. A termékkel kapcsolatos kérdéseivel, észrevételeivel elektronikus ügyfélkapcsolati pontjainkon tud megkeresni.

15.2. Panasz esetén a jelen Általános Szerződési Feltételeinkben megadott elérhetőségeinken veheti fel velünk a kapcsolatot. A beérkezett panaszokat
azonnal megvizsgáljuk és szükség szerint orvosoljuk. Ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a
panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet veszünk fel, melynek egy másolati példányát legkésőbb érdemi válaszunkkal egyidejűleg
megküldünk Önnek. Panaszát a beérkezését követően legkésőbb harminc napon belül írásban érdemben megválaszoljuk.

15.3. A Szolgáltató és vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Fogyasztói jogvita esetén a Ptk. rendelkezései szerint fogyasztónak minősülő
vásárló a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A békéltető testület eljárásának
alapvető célja és funkciója a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, amennyiben ha ez nem
lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése.

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az Ön belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a
békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

A békéltető testületek elérhetősége: http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kíséreljük meg rendezni, a békéltető testület döntésének azonban általánosan nem vetjük
alá magunkat.

15.4. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panaszokkal az adatvédelmi hatósághoz fordulhat, amely elérhetősége a következő:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság


postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

15.5. A vásárló igényének érvényesítésére, illetve a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogviták esetére bírósági utat is igénybe vehet, a
bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

16. Hatály

16.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2015. szeptember 09. napjával lépnek hatályba és módosításukig, illetve visszavonásig hatályban marad.

16.2. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek módosítását a Szolgáltató
annak hatályba lépése előtt a honlapján (a Webshop internetes felületén) link formájában közzéteszi.

17. Irányadó jog

17.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekre, továbbá az Általános Szerződési Feltételekre figyelemmel és annak alapján a Felek jogviszonyaira a magyar
jog az irányadó, különösen

1. a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a „Ptk.”);

2. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény (az „Ekertv.”);

3. a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a „Kertv.”);

4. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény (a „Grt.”);

5. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (az „Infotv.”);

6. az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet;

7. a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX. 29.) Korm. rendelet;

8. a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet;

9. a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
szóló 19/2014 (IV. 29.) NGM rendelet;

18. Vegyes rendelkezések

18.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek elsődlegesen a fogyasztó (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén eljáró természetes
személy) és a Szolgáltató közötti szerződések szabályait tartalmazza. Amennyiben a megrendelői pozícióban fogyasztónak nem tekinthető személy van, a jelen
Általános Szerződési Feltételek fogyasztókkal kapcsolatos rendelkezései nem alkalmazandók.

18.2. A Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért, mint saját magatartásáért felel.

18.3. Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek
érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

18.4. Amennyiben Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az
adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a
Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az Általános Szerződési Feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt,
hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

18.5. Jelen Általános Szerződési Feltételekben feltüntetett összes védjegy és megjelölés azok jogosultjainak kizárólagos tulajdona.

Budapest, 2015. szeptember 09.

MThlMjJlNT